top of page

LADIES LATIN Mini group

Individualni sat za grupu od 3-5 cura. Kreiran je prema vašim željama.

  • 1 h
  • 60€
  • Radnička cesta|XXL1|Buena vista social club

Service Description

Individualni sat za grupu od 3-5 cura. Kreiran je i prilagoden prema vašim željama. Cijena jednog punog sata je 60 € ____________________________________________________________________


Contact Details

  • Plesni klub Spin, Radnička cesta, Zagreb, Croatia

  • XXL 1, Zagreb, Croatia

  • Savska cesta 120, Zagreb, Croatia


Service Page: Bookings Service Page
bottom of page